Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Vorstenbosch, misssen

PAROCHIE VORSTENBOSCH

MIS-TIJDEN

Zondag 10.30 uur

Dinsdag en donderdag 09.30 uur In de sacristie

COMMUNIE THUIS

In beide parochies wordt op verzoek de heilige communie door de pastoor thuisgebracht.

MISINTENTIES ALGEMEEN

De vergoeding bedraagt € 10,00.
Dit bedrag kan contant betaald worden.

Intenties, opgegeven vóór zondag 19.00 uur, worden in de komende week gepubliceerd in de parochieberichten.

MIS-INTENTIES PAROCHIE VORSTENBOSCH

In de parochie Vorstenbosch kunt u Mis-intenties opgeven bij de pastoor of bij de koster.

JUBILEUMVIERINGEN

Zowel personen als verenigingen, die een jubileum willen onderstrepen
met een eucharistieviering, dienen tijdig voor de geplande datum contact op te nemen met de pastoor.
Deze vieringen kunnen niet op zaterdag en zondag plaatsvinden.
Een uitzondering wordt gemaakt voor parochianen van wie de
jubileumdag werkelijk op zaterdag of zondag valt.

OVERLIJDEN EN UITVAART

Bij overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de pastoor, om in overleg met hem dag en tijd van de uitvaart vast te stellen.
Aan de vooravond van de uitvaart wordt een avondwake gehouden, als men dit wenst.

Deze avondwake wordt verzorgd door de werkgroep Avondwake en vindt plaats in de kerk. De praktische verzorging van de uitvaart geschiedt door een begrafenisonderneming.

Vermelding op het parochieblad van niet kerkelijk gebonden inwoners, die overlijden.

Het overlijden wordt vermeld op verzoek van de familie.
Zij moeten dat wel laten weten door b.v. een rouwbrief naar de pastorie te sturen. Iemand uit de naaste buurt kan er ook met de betreffende familie over praten en het de pastoor laten weten.


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product