Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Vorstenbosch, geschiedenis

De eerste gegevens over het kerkelijke leven in Vorstenbosch dateren uit de 14e eeuw. In de eerste helft van die eeuw werd in Vorstenbosch een kapel gebouwd, toegewijd aan de H. Antonius. In die tijd heerste hier de pest en men zocht zijn toevlucht tot de 
H. Antonius Abt om van die ramp bevrijd te worden.
De vrede van Munster maakte een einde aan de 80-jarige oorlog, 
maar ook aan de vrijheid van de katholieke gelovigen in deze streek: de katholieke godsdienst werd in de Meijerij, waartoe ook Vorstenbosch hoorde, verboden en de kapel in Vorstenbosch werd gesloten.
Vanaf dat moment waren de inwoners van Vorstenbosch voor hun kerkbezoek aangewezen op de schuurkerk in Bedaf, dat gelegen was in het land van Ravenstein waar de katholieken ongehinderd hun godsdienst mochten uitoefenen.

Omstreeks 1840 begon men in Vorstenbosch te denken aan een nieuwe kerk in het dorp zelf. Daar was behoefte aan vanwege het grote aantal gelovigen (ongeveer 400), de vervallen toestand van de kapel in Bedaf en de verre afstand naar de kerk in Nistelrode.

De kosten van de nieuw te bouwen kerk werden geraamd op f. 14.682,-.
Met een rijkssubsidie van f. 5000,- van koning Willem II begon men in 1847 met de bouw van de kerk en de pastorie.
Per 1 januari 1850 werd Vorstenbosch tot een zelfstandige parochie verheven en de vroegere rector van Bedaf, Van Krieken,  werd als eerste pastoor aangesteld.
De eerste kerk is gebouwd op de plaats waar in het begin van de 
14e eeuw de houten kapel in Vorstenbosch stond en is ruim 80 jaar als kerk in gebruik geweest.
Door het grote aantal parochianen (Dintherse Hoek en Hazelberg waren in 1928 bij de parochie gekomen) werd het noodzakelijk om een nieuwe kerk te bouwen.
Die bouw vond plaats in 1933 onder pastoor Liebregts.
De nieuwe kerk, naar een ontwerp van architect Van Leur, werd gebouwd op het kerkhof van de vroegere Antoniuskapel.

In de 150 jaar van haar bestaan heeft de parochie 10 pastoors gehad:

 • pastoor Van Krieken 1850-1864

 • pastoor Van Leur 1864-1891

 • pastoor Pastoors 1891-1899

 • pastoor Baayens 1899-1920

 • pastoor Moonen 1920-1926

 • pastoor Liebregts 1926-1955

 • pastoor Sliepen 1955-1969

 • pastoor Dekkers 1969-1987

 • pastoor Schepers 1987-1990

 • pastoor Groothuijse 1990-2008

 • pastoor Frits Ouwens 2008-heden


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product