23 januari 2021 t/m 29 januari 2021

                                                                                           

 

Pastoorspraatje            

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

 

Met deze oproep wordt er aan ieder van ons gevraagd, om in deze bijzondere tijd na te denken over de waarde van onze geloofsgemeenschap en wat zij in deze dagen ook betekent voor mensen.

We leven in een ongekende tijd en iedereen wordt getroffen door de pandemie en de gevolgen daarvan, door de beperking van onze contacten en ook op economisch terrein is het een hele uitdaging.

Vele sectoren zijn getroffen, doordat er geen groepen men­sen samen mogen komen en de lange tijd, die veel bedrijven nu al dicht moeten zijn, betekent ook dat er een aantal niet zullen overleven en dat is voor alle betrokkenen heel pijnlijk.

We moeten met elkaar ervaren dat we het leven niet in de hand hebben en vooral opletten, dat onze meest kwetsbaren be­schermd worden en onze zorg niet helemaal overbelast raakt.

Ook onze parochie heeft een bijzonder jaar achter de rug en we hebben er met elkaar het beste van proberen te maken en zo veel als het kan, alles toch door laten gaan.

Inmiddels is er in iedere kerk livestream aangelegd en kunnen mensen ook thuis meevieren, als het zelf naar de kerk gaan er om welke reden dan ook, nu niet in zit.

Samen hebben we gezocht naar wegen, om voor mensen toch iets te kunnen blijven betekenen en hebben mensen namens de geloofsgemeenschap ook contact gehouden met en aan­dacht gehad voor anderen.

Ondertussen is er in de inkomsten van onze parochie door de hele situatie een enorm gat geslagen en hebben we, door ook de sluiting van onze kerken en door de beperkte aantallen mensen die nu samen mogen komen, veel minder opbreng­sten dan ooit.

Daarom willen en durven wij u te vragen om ons in deze tijd niet te vergeten en mee te doen aan de actie Kerkbalans, om onze gemeenschap mee in stand te houden.

Veel mensen proberen in deze dagen om vanuit ons geloof anderen nabij te zijn en die doen dat gelukkig gratis, maar er blijven onkosten. Op sommige dingen kunnen wij nu eenmaal niet bezuinigen zoals verzekering, verwarming en onderhoud.

Geef dan ook vandaag, zodat er morgen nog een kerk zal zijn, om naar toe te kunnen en die er voor u en anderen kan zijn, wanneer u die nodig heeft.

We zoeken steeds naar manieren en wegen om te bezuini­gen en de grootste besparing in 2020 is zeker geweest dat we de functie van pastoraal werkende binnen onze parochie hebben opgeheven, zodat we een grote slag hebben kunnen maken in de personeelskosten.

Toch blijft er nog veel over dat geld kost. Omdat wij zo lang mo­ge­lijk in iedere gemeenschap van onze parochie de kerk open willen houden, doen we een beroep op u om dat samen te doen!

Geef dan ook vandaag voor de kerk van morgen, want ze betekent iets en kan iets betekenen voor mensen individueel en voor onze dorpsgemeenschap als geheel.

Mogen wij op U rekenen?!                            pastoor Fr. Ouwens

 

Als uw kerkbijdrage niet via een periodieke opdracht overge­schreven wordt, kunt u uw kerkbijdrage overmaken op: Rabobank rekening nr. NL49 RABO 0137 1074 12 t.n.v. R.K. Parochie “De Goe­de Herder”, onder vermelding van Kerkbijdrage 2021; ING rekening nr. NL07 INGB 0001 1271 31 t. n. v. Dhr. Voorzitter kerk­bestuur Sint Lambertus onder vermelding van Kerkbijdrage 2021. Mocht u vragen hebben i.v.m. de kerkbijdrage, dan kunt u contact opnemen met Wim Leijen, Laarhof 2, ( 0412-612269, e-mail: wtmleijen@gmail.com .

 

De eucharistieviering volgen via livestream

Het is mogelijk de viering via ‘livestream’ te volgen via youtube. U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’. Dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan.

 

zaterdag 23  januari                               

16.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  1ste jgt Jan Vervenne en Jan v.d.Heuvel (Heuvelstraat)

 

zondag 24  januari                                 

09.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  Martha v.d.Broek-Verkuijlen en haar zoon Anton v.d.Broek en A­man­­dus Ikanubun en familie

 

maandag 25  januari

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

                 

woensdag  27 januari

19.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

 

zaterdag 30  januari                               

16.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  Marietje v.d.Ven( haar verjaardag)

 

zondag 31  januari                                 

09.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  A­man­­dus Ikanubun en familie

 

maandag 1 februari

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

                 

woensdag  3 februari

19.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

 

zaterdag 6 februari                                 

16.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  Annie v.Lith-Timmers en Sjef Leenhouwers (zijn verj) en Ciel Leenhouwers-v.Dijk en ouders Pittens-Hanegraaf en overl. fa­mi­lie (jgt moeder)

 

zondag 7 februari                                   

09.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  A­man­­dus Ikanubun en familie

 

Het Vormsel in 2021

Kinderen in de leeftijd van groep 8 van de basisschool, krijgen de gelegenheid om dit schooljaar het Sacrament van het Vormsel te ontvangen. Het Vormsel staat gepland voor eind mei 2021. Aanmelden via het mailadres: vormsel.hvn@outlook.com  Graag aanmelden vóór 20 januari 2021. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Vormselwerkgroep.

E-mail: vormsel.hvn@outlook.com  / (06-10402525.

 

Oud papier                                   Stichting Vrienden Van Missionarissen.

Donderdag 21 januari wordt vanaf 12.00 uur verpakt papier opgehaald in het buitengebied van Nistelrode.

In Memoriam

Zaterdag 2 januari overleed aan de Kloosterhof Wout van Aar in de leef­tijd van 90 jaar. Samen hebben we afscheid van hem genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op donderdag 7 januari, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats bij Francien in Oss. Wij wensen zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat hij voorgoed mag leven bij onze God, die een God van levenden is en in Wie hij vast geloofde.

In Memoriam

Zaterdag 2 januari overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden Wim van Heumen van de Loosbroekseweg in de leeftijd van 72 jaar. Sa­men hebben we afscheid van hem genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag 9 januari, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats, bij Maria op Loo.

Wij wensen zijn gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat hij voorgoed mag leven bij onze God in Wie hij vast geloofde.

 

Kerstpakkettenactie 2020

Namens Parochie “De Goede Herder” en alle ontvangers van de kerstpakketten 2020 danken wij alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage aan het slagen van de kerstpakkettenactie 2020. Er is veel werk verzet door de vrijwilligers, om alle goederen te sorteren en daar een mooi pakket van samen te stellen. Ook het beschikbaar stellen van de ruimte om de spullen op te slaan en te sorteren en vandaaruit weg te brengen, is een mooie bijdrage van vrijwilligers.

Wij willen daarom alle vrijwilligers, die door hun tomeloze inzet, hartelijk danken voor hun vrije tijd en energie, om dit allemaal tijdig te verwezenlijken. Nogmaals allen hartelijk dank hiervoor, namens parochie “de Goede Herder”.

 

Parochieblad per twee! weken

Beste parochiebladbezorgers, beste Nistelrodenaren,

Voorlopig verschijnt het parochieblad om de 14 dagen. In deze coronatijd wordt er nagenoeg geen kopij toegestuurd, omdat in deze crisistijd nagenoeg geen acti­viteiten worden georganiseerd. (t.z.t wordt bezien of het parochie­blad wekelijks bezorgd wordt)

 

Meld je nu aan! De Mini- en de MaxiPleejBekSjow gaan online door

Corona houdt CV Afslag 15 niet tegen om binnen de mogelijkheden Carnaval te vieren: we gaan online! In 2021 organiseren we 2 sessies: de Maxi-PleejBekSjow voor volwassenen op zondagavond 14 februari. En de Mini-PleejBekSjow voor de kinderen op maandagmiddag 15 februari. Op afstand gehost, zenden we jouw playback-act uit via een live-stream. Met vrienden stuur je een opgenomen video toe of je voert live je act op met je broer of zus. Alleen optreden kan natuurlijk ook!

Wil je meedoen? Meld je aan met een mail naar pleejbeksjow@gmail.com of vul het formulier in op de facebook van CV Afslag 15 .

 

pastoor Ouwens:( 0413-363315 www.pastoraleeenheidnv.nl

                        e-mail: info@pastoraleeenheidnv.nl