Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, parochieblad

Laar 49,
5388 HC Nistelrode
Tel.: 0412-611215
E-mail

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere

19 juni 2021 t/m 25 juni 2021

pastoorspraatje· Onze Vader die in de hemel zijt.


Met deze zin begint het meest bekende Christelijke gebed dat er bestaat: ‘het Onze Vader’.

Jezus leerde zijn leerlingen bidden en bracht in dat gebed al meteen in de eerste woorden God ongekend dichtbij, door Hem Vader te noemen.

Voor Zijn tijdgenoten was God vooral heel heilig en hoog en daarmee op de eerste plaats ver weg en hoefden wij alleen maar te zorgen Hem niet boos te maken, want dan kwam er veel ongeluk over ons.

Een heel ander beeld van God dan wij nu vaak hebben en aan zo’n beeld hangt ook een heel ander geloof.

Is God voor veel mensen in die tijd vooral Iemand die angstig maakt. Jezus gooit het roer helemaal om en haalt God niet alleen dichtbij, maar leert ook dat Hij liefde is.

Een complete ommekeer van denken en geloven en al is Gods naam, ook door Christenen daarna vaak nog gebruikt om bang te ma­ken en te onderdrukken. Het past op geen enkele manier bij wat Jezus ons over die God verteld heeft en zeker niet bij, wat Hij ons van God heeft laten zien.

We mogen geloven in een God, die als een Vader is voor mensen en dat wil zeggen: dichtbij, beschermend en begripvol.

En net zoals het begrip vader door de generaties heen veranderd is en vaderschap voor ons ook een andere betekenis heeft gekregen, zo gaat het verstaan van Gods vaderschap ook mee in de veran­dering.

God is vandaag wat wij ons bij een vader niet alleen voorstellen, maar wat we er nu ook belangrijk aan vinden en hoe die voor ons zou moe­ten zijn.

We willen allemaal wel een vader die zorgt en er is, als we hem echt nodig hebben. En soms wil je ook gewoon eens even jezelf kunnen zijn en op adem komen bij iemand die je niet alleen helemaal begrijpt, maar je ook niet veroordeelt of met extra lasten opzadelt.

God is een Vader op een unieke manier en die is niet alleen in de hemel zoals ooit gedacht werd, maar Hij is overal om ons heen en ziet ons niet alleen bezig, maar werkt ook samen met ons aan de wereld van vandaag en morgen.

De beleving van wat vaderschap eigenlijk is, is vandaag totaal anders dan generaties geleden. En zo mogen we ook naar God kijken.

God is niet statisch en onbewogen, maar is dynamisch en enorm actief en de bezielende kracht van leven en geloven.

Op Vaderdag mogen we onze vaders eren, maar tegelijk denken aan de Vader van alle mensen die een supervader is voor al Zijn kinde­ren. Niet omdat ze alles van Hem krijgen wat ze maar hebben willen, maar wel omdat Hij er altijd is, als we Hem waar dan ook voor nodig heb­ben.

Ik wens alle vaders een hele mooie Vaderdag en mogen we op deze dag ook even stil staan bij Onze Vader die in de hemel is, maar niet alleen daar, Hij is overal om ons heen!

Toch handig zo’n vader. Pastoor Fr. Ouwens


zaterdag 19 juni

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

zondag 20 juni

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

een bijzondere intentie en Jan v.Dijk (mg) en Annie v. Dijk-Verkuijlen en Wim v.d.Brand (va­der­dag) en Johan v.d. Akker (zijn 95ste verj), Doortje v.d.Akker-v.Lith en overl. fam.leden en Adriaan v.d.Middegaal, zonen Bertie en Leon en een bijzondere intentie voor Anny v.Dijk-Voets (verj) en Grard en Lien Jansen en Gerard v.d.Locht


maandag 21 juni

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

woensdag 23 juni

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING

Marjam Caspar, Amandus, Donatus, Pius, Vincent en Hugo Ngarbingan


donderdag 24 juni

10.30uur: EUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede

De viering is enkel toegankelijk voor Laarstedebewo­ners


zaterdag 26 juni

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING


pastoor Ouwens: 0413-363315 www.pastoraleeenheidnv.nl

e-mail: info@pastoraleeenheidnv.nl

zondag 27 juni

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor


zaterdag 3 juli

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Annie v.Lith-Timmers


zondag 4 juli

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

11.30 uur: EUCHARISTIEVIERING / EERSTE H. COMMUNIE


Oud-ijzeractie op 19 juni van Fanfare Sint Lambertus

Zaterdag 19 juni haalt Fanfare St. Lambertus oud ijzer op. Dit gebeurt op de “Coronamanier”. U laat de fanfare weten dat u oud ijzer heeft en de leden komen het persoonlijk op 19 juni bij u aan huis ophalen. Zet a.u.b. het oud ijzer klaar, maar niet aan de weg. Stuur een berichtje of bel naar 06-20836850 of mail

secretariaat@fanfarenistelrode.nl als u oud ijzer heeft.Het kan weer: Samen-uit-eten voor senioren in 't Maxend

Elke laatste donderdag van de maand kunt u deelnemen aan het speci­ale etentje van de KBO. Voor de eerste keer’, na de lockdown, is dat donderdag 24 juni, aanvang 18 uur. De prijs voor een 3-gangen­diner is € 14,50 exclusief drankjes. Het horecaprotocol is van toepas­sing. Iedereen is verplicht zich aan te melden bij Ans Geurts, uiterlijk de voorafgaande zondag. 0412-611461. Graag bellen vóór de middag of na 18 uur.


Lees je rijk en word een leesmiljonair bij de Bibliotheek

De Bibliotheek gaat samen met alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 proberen één miljoen minuten bij elkaar te lezen. Dit doen ze met het project ‘’Leesmiljonairs’’ waar kinderen vanaf maandag 14 juni een speciale Leesmiljonairsposter en boekenlegger kunnen ophalen in de Bibliotheek. Op de poster en de boekenlegger kunnen kinderen hun leesminu­ten bijhouden. Met de leesminuten kunnen kinderen diplo­ma’s en cadeautjes verdienen. Op vrijdag 17 september is er een leuke verrassingsafsluiting voor de Leesmiljonairs.

Het doel van het project is het tegengaan van terugval in leesniveau. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de zomervakantie niet lezen soms wel één à twee niveaus terugvallen in hun leesontwik­keling. 

Help de Bibliotheek mee om één miljoen leesminuten te halen en haal je Leesmiljonairsposter op in één van de Noord Oost Brabantse Bibli­o­theken

Nistelrodese Goede Doelen’, op zoek naar collectanten

De goede doelen Stichting FreeKenia, Stichting Takataka2pesa en SVKO (Stichting voor kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden) slaan de handen ineen. Van 4 t/m 10 juli willen wij collecteren, maar we zijn daarvoor nog naarstig op zoek naar collectanten.

Vele handen maken licht werk! Helpt u ook een handje mee? Aanmelden als collectant kan door een e-mail te sturen naar sandyjanssen@vikamco.nl of door Sandy te bellen 06-57591370.


Café Brein Uden en Oss – Jong en NAH: dynamiek van het herstel

Als je jong (18-40 jaar) bent en een niet aangeboren hersenletsel oploopt, verandert er veel in je leven. Het kan zomaar zijn dat je moet stoppen met je studie of misschien lukt werken niet meer. Daarnaast heeft het hersenletsel gevolgen voor het welzijn en het dagelijks functioneren van een jongere met hersenletsel, maar ook voor zijn naaste omgeving.

Dit thema staat centraal tijdens de digitale bijeenkomsten(via teams) Café Brein op 28 juni in Uden en op 29 juni in Oss.

Café Brein is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden en professionals. Tijdens deze bijeenkomsten zal een ervaringsdes­kun­dige jongere het verhaal vertellen van zijn herstelproces.

Café Brein Uden is er op maandagavond 28 juni, van 19.00-20.00 uur. Aanmelding voor Café Brein Uden via: cafebreinuden@ons-welzijn.nl.

Café Brein Oss is er op dinsdagavond 29 juni, van 19.00-20.00 uur. Aanmelding voor Café Brein Oss via: cafebreinoss@ons-welzijn.nl. Na aanmelding krijgt u een link toegestuurd waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pan­tein, Brabant Zorg, Professionals in NAH, Revalidatiecentrum de Tol­brug en ONS welzijn. Meer informatie: www.nahnobrabant.nl

Voor meer informatie voor Café Brein:: Enny v.Roosmalen (Café Brein Uden, 06-14342346) en Henk v.Rijn (Café Brein Oss, 06-35111840).

KBO-fietsclub gaat weer van start

KBO Nistelrode begint met de maandelijkse fietstochten langs knoop­punten. De eerstvolgende tocht is op donderdag 17 juni. Vertrek om 10 uur bij Nesterlé.  Neem voor onderweg een lunchpakketje mee! U fietst mee op eigen risico. Noteer de volgende data: 15 juli,19 au­gus­tus, 16 september, 21 oktober. Info: Anny Verwijst, 06-23994193Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product